Fundacja krzewienia kultury artystycznej osób niepełnosprawnych

Promujemy artystów z niepełnosprawnością

Twórczość artystyczna jest charakterystyczną formą integracji człowieka ze światem kultury. Każdy ma prawo do rozwoju zdolności własnych i dyspozycji twórczych, nie każdy jednak ma w tym zakresie identyczne warunki. Kształtowanie społecznej wrażliwości i zrozumienia dla różnych form aktywności twórczej osób niepełnosprawnych jest zadaniem ważnym, celowym i humanitarnym.

prof. nzw. dr hab. Leszek Ploch – Prezes Fundacji

Zapraszamy na strony poświęcone aktywizacji twórczej artystów niepełnosprawnych. Prosimy naocznie przekonać się, jak (nie)wiele trzeba abyście mogli być z nami i wspólnie przeżywali sukcesy artystyczne. To naprawdę jest wspaniałe!

Zapraszamy

Konto: Bank PEKAO S.A. V Oddz. w Warszawie 45 1240 1066 1111 0010 0114 6715

Tytuł: Darowizna na działalność statutową

Ogólnopolski Teatr Niepełnosprawnych - Teatr N. Działalność organizacji pozarządowych

21.11.2002 roku na gościnnej scenie Teatru Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie odbyła się uroczystość otwarcia Ogólnopolskiego Teatru Niepełnosprawnych – Teatru N. Fundację Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych, której jako instytucja kulturalna podlega Teatr N, reprezentował Twórca Teatru N i Prezes Fundacji prof. nzw. dr hab. Leszek Ploch. Przy podpisaniu umowy oraz przecięciu wstęgi, ze strony Teatru Ateneum obecni byli: Dyrektor Naczelny Zbigniew Libera oraz Dyrektor Artystyczny Gustaw Holoubek. Po podpisaniu umowy obaj Panowie Dyrektorzy podsumowali:

„… jest nam niezmiernie miło, że nasz teatr został wybrany do uczestnictwa w tak niezwykłym przedsięwzięciu…Teatr Ateneum otwiera swoje podwoje dla Ogólnopolskiego Teatru…”

Prowadzimy działalności pożytku publicznego - Integracyjny zespół pieśni i tańca Mazowiacy

Grupa taneczna wykonuje bogatą wiązankę tańców ludowych z różnych stron Polski, zaś grupa chóralna wielogłosowe pieśni i piosenki ludowe z różnych zakątków kraju. W ramach aktywizacji twórczej Zespół taneczny opracowuje również tańce nowoczesne, małe formy muzyczno-ruchowe, inscenizacje pantomimiczne, układy choreograficzne oraz inne teatralne formy estradowe. W ramach kontaktu z muzyką, tańcem, śpiewem, rekwizytami i światłem, powstały między innymi takie sztuki, jak: „Zagrajmy poważnie i na wesoło”, musical „Planeta NEX”, przedstawienie estradowe „Warszawa da się lubić”, bajka świąteczna „List do św. Mikołaja” i wiele innych.

Integracyjny Zespół Pieśni i Tańca „MAZOWIACY” powstał w 1985 roku i dziś liczy już ponad 75 członków. W próbach artystycznych uczestniczy 95 członków...
Zobacz więcej
Nasz partner

Wznawiamy nabór

OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ ORAZ WOLONTARIUSZE,

którzy lubią grać na instrumentach, tańczyć, sprawdzić się aktorsko lub śpiewać w wysokich i niskich tonacjach, pragną występować na profesjonalnych scenach w integracyjnej grupie ZAPRASZAMY! Dla każdego wolontariusza znajdzie się u nas wymarzona przez niego forma wykazania się, zaistnienia.

 


Fundacja Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych

KONTYNUUJEMY NABÓR CZŁONKÓW DO SEKCJI:
ORKIESTRY, CHÓRU, TAŃCA, PANTOMIMY i TEATRU „N”

Często wystarczą jedynie dobre chęci. Przyjdź, zobacz i zostań z nami!
00-102 Warszawa, ul. Marszałkowska 115, tel: (22) 628 22 65
NABÓR W KAŻDY CZWARTEK I PIĄTEK W GODZINACH 15.00 – 19.00

              PRÓBY ARTYSYCZNE W SEKCJACH: Orkiestra, Chór, Kapela – czwartek od 14.30 do 19.00                                                                                                 SEKCJA TAŃCA: piątek od 16.00 do 19.00

Projekt współfinansowany ze środków PFRON w ramach umowy Nr ZZB/000871/BF/D o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w latach 2022-2023

 

Integracja osób niepełnosprawnych – posiadamy status organizacji pożytku publicznego

Wszelkiego rodzaju działalność pożytku publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych to jedna z ważniejszych możliwości integracji osób niepełnosprawnych. W każdej działalności pożytku publicznego np. z rąk organizacji pozarządowych istnieją szerokie możliwości, które wspomagają osoby niepełnosprawne za pomocą różnych metod na przykład takich jak integracja społeczna. Obecnie każda organizacja pożytku publicznego winna realizować ideę działalności pożytku publicznego, choć nadal istnieją organizacje pożytku publicznego, które nie posiadają tego rodzaju statusu. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, która posiada status pożytku publicznego OPP organizacji, wpisany w krajowym rejestrze sądowym (KRS). Nasza organizacja udziela pomocy każdej osobie z niepełnosprawnością, a status OPP pozwala na wiarygodne działania wsparcia oferowane im wszystkim. Każdy człowiek ma możliwość udzielenia pomocy, przekazując 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz dzieci i młodzieży w wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.

Działalność artystyczna niepełnosprawnych :

  • teatr niepełnosprawnych
  • zespół taneczny osób niepełnosprawnych
  • orkiestra osób niepełnosprawnych
  • pantomima niepełnosprawnych
  • promocja artystów niepełnosprawnych – artyści z niepełnosprawnością
Skip to content