Powitanie

ZAPRASZAMY NA STRONY POŚWIĘCONE DZIAŁALNOŚCI TWÓRCZEJ ARTYSTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
ZACHĘCAMY DO NAOCZNEGO PRZEKONANIA SIĘ JAK (NIE)WIELE TRZEBA BYŚCIE MOGLI BYĆ Z NAMI, KREOWALI AKTYWNOŚĆ TWÓRCZĄ, ABY WSPÓLNIE PRZEŻYWAĆ SUKCESY ARTYSTYCZNE.

TO MOŻE NAPRAWDĘ STAĆ SIĘ WSPANIAŁE!

ZAPRASZAMY!

DANE ORGANIZACJI FKKAON

NAZWA: Fundacja Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych

SIEDZIBA: 00-102 Warszawa, ul. Marszałkowska 115
KRS: 0000110116
NIP: 521 26 21 270
REGON: 012415507

Skład Zarządu:
Prezes Zarządu – prof. nzw. dr hab. Leszek Ploch
Członek Zarządu – mgr Bogumiła Osmólska
Członek Zarządu – lic. Arkadiusz Kwiatkowski

Rada Fundacji:
Przewodnicząca Rady: Teresa Lechowicz
Członek Rady:  Jolanta Wnuk

Skip to content