Zespół Mazowiacy

Zespół muzyczny, taneczny dla niepełnosprawnych

Integracyjny Zespół Pieśni i Tańca „MAZOWIACY” powstał w 1985 rok i dziś liczy już ponad 75 członków. W próbach artystycznych uczestniczy 95 członków. „MAZOWIACY” podlegają organizacyjnie Fundacji Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych. Twórcą i kierownikiem tego unikalnego zespołu folklorystycznego jest prof. nzw. dr hab. Leszek Ploch. Układy choreograficzne opracowuje korepetytor i pedagog tańca Hanna Szczepańska-Ploch. Zespół „MAZOWIACY” przyjmuje do swojej grupy młodzież niepełnosprawną od 16 roku życia, uczniów szkół specjalnych, wychowanków ośrodków szkolno-wychowawczych, uczestników warsztatów terapii zajęciowej, osoby zatrudnione w spółdzielniach inwalidzkich, itp. Członków Zespołu wspierają w tańcu, śpiewie oraz w innych pracach technicznych wolontariusze. Są to uczniowie szkół średnich, studenci oraz wszystkie te młode osoby, które pragną czuć się potrzebne.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ NIEPEŁNOSPRAWNĄ
I WOLONTARIUSZY DO WSPÓLNEJ PRACY I ZABAWY!
NASZE MOTTO: „WYSTARCZY CHCIEĆ”

Działalność szkoleniowa i artystyczna Zespołu oparta jest na zasadach bezpośredniego kontaktu ze sztuką, tym samym preferowaną formę stanowi tu nawiązanie bezpośredniego związku z działaniem twórczym i odtwórczym w wysoce profesjonalnych warunkach estradowych. „MAZOWIACY” w sposób naturalny w przeżycia wywołane kontaktem z muzyką, tańcem i śpiewem wprowadzani są w kręg świata, który autentycznie akceptują, zaspokajają potrzeby kulturowe, szeroko rozwijają własne zainteresowania, przeżywają poczucie szczęścia, radości i wspólnego sukcesu pracy artystycznej.

Udział w pracach Zespołu „MAZOWIACY” ze względu na zakres oddziaływania artystycznego ma nieograniczone możliwości w procesie adaptacji społecznej jej członków. W realizacji programu szeroko zakresowych ćwiczeń muzyczno-ruchowych, największą wartość stanowi przyjęta zasada wyzwalania spontanicznej aktywności twórczej poszczególnych artystów.

Zespół pracuje w trzech sekcjach:

  • Zespół taneczny (nabór w każdy piątek w godz. 16.00 – 19.00)
  • Chórek (nabór w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. 14.00 – 15.00)
  • Kapelka (nabór w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. 16.00 – 17.00)
  • Orkiestra (nabór w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. 16.00 – 17.00)

Grupa taneczna wykonuje bogatą wiązankę tańców ludowych z różnych stron Polski, zaś grupa chóralna wielogłosowe pieśni i piosenki ludowe z różnych zakątków kraju. W ramach aktywizacji twórczej Zespół taneczny opracowuje również tańce nowoczesne, małe formy muzyczno-ruchowe, inscenizacje pantomimiczne, układy choreograficzne oraz inne teatralne formy estradowe. W ramach kontaktu z muzyką, tańcem, śpiewem, rekwizytami i światłem, powstały między innymi takie sztuki, jak: „Zagrajmy poważnie i na wesoło”, musical „Planeta NEX”, przedstawienie estradowe „Warszawa da się lubić”, bajka świąteczna „List do św. Mikołaja” i wiele innych.

Zespół posiada bogaty zestaw instrumentów muzycznych, strojów ludowych, rekwizytów, sprzętu technicznego, oświetleniowego i akustycznego .

W ramach bardzo ożywionej działalności koncertowej w Polsce i poza granicami, program Zespołu obejrzało już ponad 750 tysięcy widzów. Dzięki grupowej aktywności muzycznej „MAZOWIACY” osiągnęli niebywałe sukcesy artystyczne. Koncertowali w wielu Filharmoniach, Teatrach Muzycznych, Operetkach, Salach Widowiskowych, w Pałacu Prezydenta RP, przed Królowymi oraz Małżonkami Prezydentów 24 krajów świata.

„MAZOWIACY” koncertowali w Niemczech, Szwecji, Finlandii, Norwegii…

Jest już tradycją, że Fundacja przynajmniej raz w roku organizuje w różnych miastach Polski 2-tygodniowe wyjazdowe warsztaty taneczne i teatralne. Na tych warsztatach młodzież kształci i rozwija swoje zdolności muzyczne, współuczestniczy w przygotowaniach spektakli teatralnych, uczy się współżycia w grupie, rozwija swoje zdolności indywidualne, a przy tym świetnie się bawi.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE
I WOLONTARIUSZY KTÓRZY NA POWAŻNIE ZAINTERESOWANI
SĄ PODJĘCIEM AMATORSKIEJ DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ

Skip to content