Studio pantomimy

Studio Pantomimy dla niepełnosprawnych

STUDIO, jako instytucja kulturalna podlega organizacyjnie Fundacji Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w Warszawie. Studio powołano do życia w październiku 2005 roku, a jego twórcą jest prof. UPH dr hab. Leszek Ploch.

STUDIO jest propozycją, w której uczestnicy mają możliwość do własnej, w pełni rozwiniętej przestrzennie i dynamicznie kreacji. Z łatwością mogą tworzyć i przekazywać własnym ruchem, działaniem, wyrazem – bez tekstu. Taki żywioł aktorstwa i twórczości spełniać ma wiele funkcji społecznie ważnych (np. rozwijającą twórczo, korekcyjną, wyrównawczą, kompensacyjną, terapeutyczną, społeczno-adaptacyjną). Owa kompleksowa i skoordynowana w sposób instytucjonalny działalność STUDIA na rzecz twórczego rozwoju osób, w tym szczególnej troski, sprzyjać ma dokonywaniu wyborów przez aktorów idei wartościowych, wyzwalać ma potrzebę kreowania talentu własnego i utwierdzenia w przekonaniu, iż samorealizacja twórcza to podstawa harmonijnego funkcjonowania w środowisku i dla środowiska.

Do STUDIA są zaproszeni zarówno dzieci i młodzież, jak też dorośli, pragnący przeżywać pełną radość i satysfakcję tworzenia całym sobą, jednak bez używania słów. Na zajęciach pantomimy będą mogli poznać tajniki mim-u, tańca kreatywnego, rytmiki, akrobatyki oraz poszerzać warsztat aktorski.

Fundacja przyjęła na siebie bardzo miły obowiązek sprawowania opieki organizacyjnej i finansowej, a także inicjowania programu artystycznego. W związku z tym, w szerokim środowisku społecznym wspiera promocję w zakresie powszechności, masowości i integracji prowadzonej aktywizacji twórczej uczestników STUDIA.

Fundacja łączy wielkie nadzieje na pomoc instytucji kultury, organizacji społecznych, placówek kulturalnych oraz ludzi dobrej woli w pokonywaniu trudności do zasłużonego sukcesu tancerzy oraz ich STUDIA.

Zajęcia prowadzi Pani Hanna Szczepańska-Ploch w budynku siedziby Fundacji przy Pl. Konstytucji 2 w Warszawie.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w pracy studia.

Skip to content