Wyróżnienia fundacji

Medal "Zasłużony dla niepełnosprawnych"

Medal wydany został z okazji 10-lecia Fundacji w 2007 roku. Kapituła, w poczet której wchodzą osoby niepełnosprawne przyznaje to szczególne wyróżnienie: ZASŁUŻONY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, na podstawie wniosków wpływających z całej Polski.

Statuetka muzyka

Statuetka przyznawana jest jako wyróżnienie dla artystów biorących udział w koncertach odbywających się w ramach Ogólnopolskiej Sceny Muzyka Niepełnosprawnego przy Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Ambasador kultury

Fundacja Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych za wybitną i pełną poświęcenia pracę na rzecz promocji i aktywizacji twórczej osób niepełnosprawnych, na wniosek Kapituły pod przewodnictwem prof. nzw. dr hab. Leszka Ploch, osobom szczególnie zasłużonym przyznaje tytuł „AMBASADORA KULTURY”.

Skip to content