Archiwum

„SCENA MUZYKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO” przy Filharmonii Narodowej w Warszawie została otwarta 31 października 2008 roku z inicjatywy prof. UPH dr hab. Leszka Plocha. Jest podporządkowana Fundacji Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych.

W strukturze działalności „SCENY MUZYKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO” przewiduje się, iż udział w koncertach różnych muzyków indywidualnych, zespołów, grup kameralnych i orkiestr może mieć charakter zarówno amatorski, jak też opierać się na zasadach umowy o dzieło (wynagrodzenia). Udział muzyków na scenie nie będzie ograniczany przedziałem wiekowym, a także określany ze względu na rodzaj niepełnosprawności. Warunkiem zapewnienia wysokiego poziomu artystycznego prezentowanych koncertów jest uprzednie poznanie i przewartościowanie pod względem artystycznym proponowanych do wystąpienia solistów, grup i orkiestr.

Istotę funkcjonowania „SCENY” określa gotowość inspiracji i promocji aktywności muzycznej muzyków niepełnosprawnych. Priorytetowe znaczenie ma, zatem zapewnienie odpowiedniego poziomu funkcjonalności form, metod, zasad, zadań, środków oraz treści programu artystycznego prezentowanych cyklicznie koncertów.

„SCENA” ma, z jednej strony powiązać lansowaną amatorską aktywność muzyczną, oraz proces integracji społecznej muzyków niepełnosprawnych z życiem kultury i sztuki przez autentycznie systematyczne i ciągłe współuczestniczenie w jego realiach, rzeczywistych procesach, z drugiej strony zaś rozwinąć i uatrakcyjnić wielostronne działania promujące podejmowaną na „SCENIE” szeroką działalność muzyczną muzyków w różny sposób dotkniętych kalectwem.

„SCENA” podejmuje systematyczne działania na rzecz profesjonalnej akcji promocji dorobku muzycznego muzyków (w tym amatorów) niepełnosprawnych.

Nabór zespołów i grup muzycznych dokonywany jest na zasadach naboru powszechnego, jednak w drodze konkursu.

ARTYKUŁY PRASOWE

GALERIA OGÓLNOPOLSKIEJ SCENY MUZYKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

Sesja zdjęciowa z gali otwarcia OGÓLNOPOLSKIEJ SCENY MUZYKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO w dniu 31 października 2008r.

Sesja zdjęciowa z I cyklu koncertu muzyków w Sali Kameralnej Filharmonii Narodowej w Warszawie w dniu 2 grudnia 2008 r.

Skip to content