RECITAL 62

06 maja 2022 r. w Teatrze N – Ogólnopolskim Teatrze Niepełnosprawnych odbył się 62 RECITAL pt. „Tradycja i Tożsamość”. Organizatorami wydarzenia były wspólnie Fundacja Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacja Nowe Teraz. Miejsce na odbycie recitalu udostępniła Wyższa Szkoła Nauk Społecznych PEDAGOGIUM w Warszawie. O godz. 18.00, po przywitaniu wspaniałych Gości, recital otworzono panelem dyskusyjnym, do którego zostali zaproszeni Panowie: Prof. Leszek ŻUKOWSKI – Żołnierz Szarych Szeregów i Armii Krajowej oraz Redaktor Maciej MAŁEK. Panel poprowadził Prof. nzw. Leszek PLOCH – Założyciel Teatru N. Głównym tematem wydarzenia były aspekty konsekwencji w procesie wychowania dla tradycji, tożsamości, patriotyzmu. Artystycznym bohaterem wydarzenia stał się Integracyjny Zespół Pieśni i Tańca ”MAZOWIACY”, który przedstawił w drugiej części blok pieśni patriotycznych i wojskowych. Na widowni wśród gości zasiedli przedstawiciele władz regionalnych i różnych dzielnic Warszawy, a także mieszkańcy DPS i klubów Seniora. To właśnie Oni gromkimi brawami dali wyraz akceptacji intencji Organizatorów wydarzenia. Swoimi owacjami podkreślili doniosłość wyzwania teraźniejszości, iż kultywowanie tradycji uwrażliwia, kształtuje postawy obywatelskie, uczy szacunku dla wartości wyższych.

Projekt współfinansowany ze środków PFRON w ramach umowy Nr ZZB/000779/BF/D o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w latach 2022-2023 r.

RECITAL 61

29 kwietnia 2022 r. w TEATRZE N odbył się Estradowy już 61 Recital zatytułowany „Kwartet Instrumentów Dętych”. O godz. 17.00 w Wyższej Szkole Nauk Społecznych PEDAGOGIUM w Warszawie, po przywitaniu gości przez prowadzącego Prof. nzw. Leszka Ploch, zabrzmiały: puzony, trąbka, saksofon oraz dodatkowo pianino. Kwartet muzyków Orkiestry „Mazowiacy” wykonywał utwory klasyczne i popularne. Uczta dla ucha, wspaniała atmosfera i udane popołudnie – tak można podsumować kolejny wieczór w Teatrze N.

Projekt współfinansowany ze środków PFRON w ramach umowy Nr ZZB/000779/BF/D o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w latach 2022-2023

RECITAL 60 – W PAŁACU STASZICA

21 listopada 2021 r. w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica PAN w Warszawie, Ogólnopolski Teatr Niepełnosprawnych/Teatr N – kolejny raz zaprosił mieszkańców Stolicy i okolic (nawet z innych województw kraju) na ucztę muzyczną. W magii muzycznej koncertu pt. „W obłokach muzyki klasycznej i popularnej” uczestniczyli artyści: Pan Piotr CIEŚLAK – fortepian oraz Pani Alicja PĘDOWSKA – wokal. Pierwszy wykonawca zaprezentował widzom repertuar klasyczny i popularny: F. Schubert,  M. K. Ogiński,  A. Krasiński, W. Kazanecki, G. M. Rodriquez, S. Joplin,  H-O. Borgmann … Na akordeonie towarzyszył pianiście Pan Leszek Ploch. Druga wykonawczyni oczarowała publiczność wyśpiewanymi utworami z repertuaru: J. Pietrzaka, Eleni, A. Jantar, E. Geppert, E. Olczak. To niedzielne popołudnie widzowie na pewno zaliczyli do udanego! Dziękujemy.

Projekt współfinansowany ze środków PFRON w ramach umowy Nr ZZB/000682/BF/D o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w latach 2021-2022

OTWARTY RECITAL ARTYSTYCZNY – 59

28.06.2021 r. w Pałacu Staszica w Sali Lustrzanej w Warszawie w ramach Ogólnopolskiego Teatru Niepełnosprawnych zorganizowano 59 OTWARTY RECITAL ARTYSTYCZNY. W pierwszej części wydarzenia o godz. 17.00 założyciel „Teatru N” i prowadzący recital prof. Leszek Ploch zaprosił do stolika trzech gości: Panią mgr Dorotę LIPIŃSKĄ – Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie oraz dwie Wolontariuszki naszej Fundacji, Panie mgr Pauline PLOCH i Aleksandrę GAŁĄZKA. Talk-Show poświęcono tematyce pracy Wolontariatu, wieloletniej współpracy ZSLiE nr 1 i naszej Fundacji KKAON. Omawiano fenomen i źródła siły magnetyzujących wolontariuszy do podjęcia długoletniej pracy na rzecz Fundacji. Temat bardzo dzisiaj aktualny i potrzebny! Pani Dyrektor Lipińska podkreśliła, że współpraca z Fundacją placówki, którą aktualnie kieruje to ogromny zaszczyt dla całej społeczności uczniowskiej i pedagogów. Przekonywała, iż nauka przez przeżywanie prowadzi do zmiany niepokornych, a ci maja sposobność rozwijania postaw opiekuńczych. Jej zdaniem, młodzież uczy się cierpliwości, pokory, zrozumienia i tolerancji. Pani Dyrektor podkreśliła niezwykle ważną rolę w zachęcaniu do pracy w wolontariacie zaangażowanych nauczycieli, Pani mg Urszuli Więckiewicz oraz mgr Doroty Słomki. Wolontariuszki Paula Ploch i Ola Gałązka opowiedziały o atmosferze rodzinnej, serdeczności i szczerości osób z niepełnosprawnością; Covid-19 nie był w stanie rozdzielić ich z Zespołem. W drugiej części recitalu Integracyjny Zespół Pieśni i Tańca ”MAZOWIACY” przedstawił program pt.: „Z PIEŚNIĄ PATRIOTYCZNĄ I WOJSKOWĄ” w choreografii Pani Hanny Szczepańskiej-Ploch. Niezależnie od wydźwięku patriotycznego te pieśni stały się widzom jeszcze bliższe.

Projekt współfinansowany ze środków PFRON w ramach umowy Nr ZZB/000682/BF/D o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w latach 2021-2022

RECITAL 58

22.02.2019 r. odbyło się widowisko muzyczno-ruchowe „Za nasz spokojny dom” w choreografii Hanny Szczepańskiej-Ploch. W ramach cyklu recitali w Teatrze N, Zespół „Mazowiacy” przybliżył obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Grupa wykonała widowisko ruchowo-animacyjne na tle muzyki pięknych tradycyjnych pieśni patriotycznych i żołnierskich. Program pożegnano owacjami na stojąco i głośnym wołaniem „bis”. Do oznajmianych owacji przyczyniła się także prezentacja wokalistki Katarzyny GAWAŁKIEWICZsopran z towarzyszeniem Pani Moniki KOLASIŃSKIEJ – pianistki i korepetytora śpiewu. Obie artystki wykonały program klasyczny, w którym widzowie usłyszeli m.in. arie z polskich i zagranicznych operetek i musicali. Jak zawsze na początku recitalu wystąpił gość specjalny:  Pani Jolanta Izabela WNUK – długoletni członek fundator Fundacji Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, matka syna z niepełnosprawnością oraz opiekunka i aktywistka na rzecz Integracyjnego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowiacy”. To był bardzo udany wieczór!

 

RECITAL 57

31.01.2019 r. w Teatrze N rozbrzmiały ponownie dźwięki z nutami polskości. Integracyjny Zespół Pieśni i Tańca MAZOWIACY wystawił spektakl muzyczno-ruchowy ZA NASZ SPOKOJNY DOM z okazji 100- Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.  Gośćmi Talk-Show przy stoliku Prof. Ploch byli: Pani Aleksandra KLIMONT – Dyrektor Klubu Smoka i Konfucjusza – I Oddziału Fundacji Sedeka „Zdążyć z Pomocą” oraz Pan Grzegorz FALKOWSKI – Naczelnik ds. rozliczeń w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Ciekawi ludzie, ciekawy program artystyczny… jak zawsze w Teatrze N…brawom nie było końca.

RECITAL 56

23.11.2018 w Teatrze Ateneum w Warszawie odbył się Recital Ogólnopolskiego Teatru Niepełnosprawnych na gościnnej Scenie 61. W pierwszej części wydarzenia Założyciel „Teatru N” i Prowadzący Recital prof. Leszek Ploch zaprosił do stolika dwóch gości: Panią Elżbietę OPARA-ZAWISTOWSKĄ – Pełnomocnika Wojewody Mazowieckiego ds. równego traktowania oraz znanego wszystkim aktora sceny i filmu Pana Piotra STRAMOWSKIEGO. Talk-show był bardzo ciekawy i aż nie chciało się go przerywać. W drugiej części wieczoru wystąpił Integracyjny Zespół Pieśni i Tańca MAZOWIACY, który zaprezentował przedstawienie muzyczno-ruchowe „ZA NASZ SPOKOJNY DOM” w choreografii Pani Hanny Szczepańskiej-Ploch. Jak podkreślali widzowie, takie wieczory mogłyby się nie kończyć. Wszyscy ogromnymi brawami uczcili 100-Rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.

RECITAL 55

28.05.2018 r. w Ogólnopolskim Teatrze Niepełnosprawnych w Warszawie – Teatrze N, na gościnnej scenie Teatru Ateneum odbył się kolejny Recital. Pierwszym bohaterem wieczoru była GRUPA TEATRALNA ON, funkcjonująca w ramach Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Nie Tylko…” Goście wspaniale odebrali spektakl pt.: „Czechow opowiada…”. Była to sztuka oparta na tekstach Antoniego Czechowa: monolog „O szkodliwości palenia tytoniu”, jednoaktówka „Oświadczyny” oraz opowiadanie „Końskie nazwisko”. To była Grupa rewelacyjna! Drugim wykonawcą wydarzenia była Pani Alicja PĘDOWSKA – wolontariuszka w naszej Fundacji – przyszła Pani nauczycielka. Zaśpiewała piosenki z repertuarów: H. Frąckowiak, E. Górniak, Eleni i U. Sipińskiej. Podczas rozmowy przy stoliku powiedziała publiczności: „W przyszłości chciałabym pracować z dziećmi i połączyć pracę ze swoją pasją, jaką jest muzyka”. Głos ma piękny, więc życzymy Pani Ali, aby zdobywała największe sukcesy na scenach w kraju i poza nim!

RECITAL 54

23.02.2018 o godzinie 18.00 Ogólnopolski Teatr Niepełnosprawnych w Warszawie – Teatr N rozpoczął sezon teatralny nowym recitalem. Jak zazwyczaj w programie Teatru Ateneum na „Scenie na Dole” im Wojciecha Młynarskiego wystąpiło dwóch bohaterów. Pierwszym był muzyk Pan Piotr CIEŚLAK, który zagrał utwory klasyczne na pianinie, z towarzyszeniem muzyków grających na akordeonie – Leszek Ploch, saksofonie – Maciej Lechowicz i puzonie – Paweł Lorent. Jako drugi w kolejności bohater swoje umiejętności przedstawiła Grupa Teatralna „WIELKIE JAJO”. Grupa podlega organizacyjnie Stowarzyszeniu K 40 przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pruszkowie, a prowadzona jest pod kierunkiem Pani Karoliny Skrzyńskiej. Było ciekawie. To był bardzo udany wieczór!

LIST DO św. MIKOŁAJA

12.12.2017 o godz. 12.30 w Teatrze Ateneum w Warszawie na dużej scenie członkowie Zespołu „Mazowiacy” wystawili bajkę świąteczną pt.: „List do Św. Mikołaja”. Sztuka teatralna, przy wtórze 12 najpopularniejszych kolęd poprowadziła przez tradycje i obyczaje świąteczne w świat okresu świąt Bożenarodzeniowych wszystkich widzów zebranych na widowni, tj. gości ze Szkół Integracyjnych i Warsztatów Terapii Zajęciowej z województwa mazowieckiego. Po przedstawieniu obdarowano Zespół podziękowaniami oraz podarunkami w postaci ręcznie robionych kwiatów. Były też wspólne zdjęcia.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Skip to content