Organizacja pożytku publicznego

FUNDACJA POSIADA STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Tym samym, nakłada to na nas obowiązek upublicznienia sprawozdania merytorycznego z przebiegu naszej działalności.

SPRAWOZDANIA ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI – ZOBACZ

Od 2004 roku organizacjom pożytku publicznego przysługuje również pewien przywilej. Można na ich rzecz przeznaczyć 1,5% swojego podatku dochodowego. Jeśli chcieliby Państwo pomóc w promocji kultury artystycznej osób niepełnosprawnych, proszę pobrać instrukcję aby dowiedzieć się o procedurze przekazywania 1,5% podatku dochodowego.

Skip to content