Nasze Projekty

PROJEKT NA LATA 2023-2024 WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ PFRON

DOTYCZY KIERUNKU POMOCY3: WZROST AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RÓŻNYCH DZIEDZINACH ŻYCIA, pn. „Ogólnopolskie koncerty estradowe oraz recitale w Teatrze N” UMOWA Nr ZZB/000871/BF/D

 

W projekcie zaplanowano organizację cyklu ogólnopolskich estradowych koncertów artystów z niepełnosprawnością oraz aktywności Teatru N. Założono, że wszystkie wydarzenia zachowają charakter profesjonalnych publicznych przedstawień scenicznych. Do składu grupy artystów włączone są osoby muzykujące w sekcji orkiestry wyposażonej w (indywidualnie) profesjonalne instrumentarium; osoby tancerze; grupa kapeli ludowej z różnych regionów kraju. W ramach projektu artyści zaprezentują bogaty układ choreograficzny tańców, przyśpiewek oraz melodii ludowych. Artystów wspiera grupa chórku. W projekcie założono zwiększenie czynnego dostępu artystów do niekonwencjonalnego wzrostu aktywności w pracy twórczej na rzecz szerokiego środowiska społecznego. Zorganizowane wydarzenia artystyczne przyczynią się do uwrażliwienia społeczeństwa w procesie kształtowania pozytywnego obrazu wizerunku uzdolnionych artystycznie osób z niepełnosprawnością. Cykl wydarzeń odbywać się ma z udziałem zaproszonej widowni, przede wszystkim z niepełnosprawnością. W ramach prowadzonej promocji osoby lub grupy artystyczne przesyłają z kraju swoje zgłoszenia do biura Fundacji z deklaracją ich chęci udziału na scenie Teatru N w Warszawie. W drodze konkursu grupy projektu dopuszczane są do prezentacji scenicznych. W planowanych wydarzeniach biorą udział przedstawiciele prasy i TVP, którzy promują udział artystów w wydarzeniach. Do udziału w wystąpieniu scenicznym są zaproszeni także artyści z różnych województw współpracujących z Fundacją. W rocznym planie koncertowym artystów uwzględnia się odbycie Tourne w województwach: mazowieckim, lubuskim, opolskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, śląskim, świętokrzyskim, łódzkim. Próby przygotowawcze do występów artystycznych będą prowadzone w siedzibie Fundacji. Projekt przewiduje bezpłatny udział publiczności na wszystkich koncertach, recitalach oraz innych wydarzeniach artystycznych.

HARMONOGRAM

 1. Recital w Teatrze Niepełnosprawnych (województwo mazowieckie) – „Muzycy i wokaliści z

niepełnosprawnością” – kwiecień 2023 r.

 1. Koncert wyjazdowy w województwie lubuskim – układ choreograficzno-taneczny „Pieśni patriotyczne i wojskowe” – maj 2023 r.
 1. Koncert wyjazdowy województwo mazowieckie Radość-Warszawa- wiązanka pieśni i tańców ludowych „Na ludowo w Polskę” – czerwiec 2023 r.
 1. Koncert wyjazdowy województwo opolskie – wiązanka pieśni i tańców ludowych „Na ludowo w Polskę” – kwiecień 2023 r.
 2. Koncert wyjazdowy województwo kujawsko-pomorskie – wiązanka pieśni i tańców ludowych „Na ludowo w Polskę” – październik 2023 r.
 1. Koncert wyjazdowy województwo lubelskie – układ choreograficzno-taneczny „Pieśni patriotyczne i

wojskowe” – listopad 2023 r.

 1. Koncert wyjazdowy województwo mazowieckie – układ choreograficzno-taneczny „Pieśni patriotyczne i wojskowe” – listopad 2023 r.
 1. Koncert wyjazdowy województwo mazowieckie (Mszczonów) – „List do św. Mikołaja” – muzyczna

sztuka teatralna – grudzień 2023 r.

 1. Koncert w województwie śląskie – „List do św. Mikołaja” – muzyczna sztuka teatralna – styczeń 2024 r.
 2. Recital w Teatrze Niepełnosprawnych (województwo mazowieckie) – „Muzycy i wokaliści z

niepełnosprawnością” – styczeń 2024 r.

 1. Koncert wyjazdowy województwo świętokrzyskie – wiązanka pieśni i tańców ludowych „Na ludowo w

Polskę” – luty 2024 r.

 1. Koncert wyjazdowy województwo łódzkie – wiązanka pieśni i tańców ludowych „Na ludowo w Polskę” – marzec 2024 r.

PROJEKT NA LATA 2022-2023 WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ PFRON

dotyczy kierunku pomocy 3: WZROST AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RÓŻNYCH DZIEDZINACH ŻYCIA, pod nazwą: „Koncerty estradowe osób niepełnosprawnych oraz recitale w teatrze N” UMOWA nr ZZB/000779/BF/D 

W projekcie zaplanowano organizację cyklu estradowych koncertów artystów z niepełnosprawnością, w ramach pracy Zespołu folklorystycznego MAZOWIACY, aktywności Teatru N oraz Studia Pantomimy. Założono, że wszystkie wydarzenia zachowają charakter profesjonalnych publicznych przedstawień scenicznych. Do składu grupy artystów włączone są osoby muzykujące w sekcji orkiestry wyposażonej w (indywidualnie) profesjonalne instrumentarium; osoby tancerze; grupa kapeli ludowej z różnych regionów kraju. W ramach projektu artyści zaprezentują bogaty układ choreograficzny tańców, przyśpiewek oraz melodii ludowych. Tancerzy wspiera grupa chórku. W projekcie założono także organizację koncertów artystycznych orkiestry, które zwiększą czynnie dostęp muzyków oraz tancerzy (artystów) do niekonwencjonalnego wzrostu aktywności w pracy twórczej na rzecz szerokiego środowiska społecznego. Zorganizowane wydarzenia artystyczne przyczynią się do uwrażliwienia społeczeństwa w procesie kształtowania pozytywnego obrazu wizerunku uzdolnionych artystycznie osób z niepełnosprawnością. Cykl wydarzeń odbywać się ma z udziałem zaproszonej widowni, przede wszystkim z niepełnosprawnością. W ramach prowadzonej promocji osoby lub grupy artystyczne przesyłają z kraju swoje zgłoszenia do biura Fundacji z deklaracją ich chęci udziału na scenie Teatru N w Warszawie. W drodze konkursu grupy projektu dopuszczane są do prezentacji scenicznych. W planowanych wydarzeniach biorą udział przedstawiciele prasy i TVP, którzy promują udział artystów w wydarzeniach. Do udziału w wystąpieniu scenicznym są zaproszeni także artyści z różnych województw współpracujących z Fundacją. W rocznym planie koncertowym artystów uwzględnia się odbycie Tourne w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, mazowieckim, lubuskim, dolnośląskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim. Próby przygotowawcze do występów artystycznych będą prowadzone w siedzibie Fundacji. Projekt przewiduje bezpłatny udział publiczności na wszystkich koncertach, recitalach oraz innych wydarzeniach artystycznych.

HARMONOGRAM

L.p. Data Ilość koncertów Województwo Program
1. 25.04.2022 – 29.04.2022 przygotowania/ jeden koncert w dniu 29.04.2022 r. Mazowieckie, 00-102 Warszawa, ul. Marszałkowska 115 (Teatr N) Recital w wykonaniu osób niepełnosprawnych pt.: „Kwartet instrumentów dętych”
2.

02.05.2022 -06.05.2022

przygotowania/ jeden koncert w dniu 06.05.2022 Mazowieckie, 00-102 Warszawa, ul. Marszałkowska 115 (Teatr N) Recital w wykonaniu osób niepełnosprawnych pt.: „Tradycja i tożsamość”
3. 25.05.2022 – 29.05.2022 przygotowania/ jeden koncert w dniu 28.05.2022 Pomorskie, 83-140 Gniew, ul. Harcerska 12 Koncert plenerowy w wykonaniu osób niepełnosprawnych pt.: „Murem za polskim mundurem”
4. 23.06.2022 – 27.06.2022 przygotowania/ jeden koncert w dniu 26.06.2022 Lubuskie, 65-265 Zielona Góra, ul. Lubuska 11 Koncert plenerowy w wykonaniu osób niepełnosprawnych pt.: „Murem za polskim mundurem”
5. 01.07.2022 – 31.07.2022 przygotowania / prace organizacyjne, promocyjne, logistyczne

Mazowieckie, 00-102 Warszawa, ul. Marszałkowska 115

Indywidualne zajęcia przygotowawcze z osobami niepełnosprawnymi/ terapia muzyką i tańcem
6. 01.08.2022 – 31.08.2022 przygotowania / prace organizacyjne, promocyjne, logistyczne Mazowieckie, 00-102 Warszawa, ul. Marszałkowska 115 Indywidualne zajęcia z przygotowawcze osobami niepełnosprawnymi/ terapia muzyką i tańcem
7. 26.09.2022 – 30.09.2022 przygotowania/  jeden koncert w dniu 30.09.2022 Mazowieckie, 04-837 Radość, ul. Olchy 8 Koncert plenerowy w wykonaniu osób niepełnosprawnych pt.: „Murem za polskim mundurem”
8. 17.10.2022 – 21.10.2022 przygotowania/ jeden koncert w dniu 20.10.2022 Łódzkie, 98-365 Działoszyn, ul. Narutowicza 26A Koncert plenerowy w wykonaniu osób niepełnosprawnych pt.: „Murem za polskim mundurem”
9. 20.11.2022 – 25.11.2022 przygotowania/ jeden koncert w dniu 24.11.2022 Kujawsko-pomorskie, 85-033 Bydgoszcz, Plac Kościeleckich 6 Koncert plenerowy w wykonaniu osób niepełnosprawnych pt.: „Murem za polskim mundurem” 
10. 10.12.2022 – 15.12.2022 przygotowania/ jeden koncert w dniu 15.12.2022 Mazowieckie, 00-102 Warszawa, ul. Marszałkowska 115 Koncert w wykonaniu osób niepełnosprawnych pt.: „List do św. Mikołaja”
11. 08.01.2023 – 12.01.2023 przygotowania/ jeden koncert w dniu 12.01.2023 Mazowieckie, 00-102 Warszawa, ul. Marszałkowska 115 Koncert w wykonaniu osób niepełnosprawnych pt.: „List do św. Mikołaja”
12. 14.01.2023 – 18.01.2023 przygotowania/ jeden koncert w dniu 17.01.2023 Mielżyn, województwo wielkopolskie, Organizator Dom Pomocy Społecznej  Koncert w wykonaniu osób niepełnosprawnych pt.: „Koncert kolędowy”
13. 12.02.2023 – 15.02.2023 przygotowania/ jeden koncert w dniu 15.02.2023 Oleśnica- województwo dolnośląskie – Oleśnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku Koncert w wykonaniu osób niepełnosprawnych pt.: „Na swojską nutę”
14. 26.03.2023 – 30.03.2023 przygotowania/ jeden koncert w dniu 29.03.2023 Warmińsko-mazurskie 11-612 Kruklanki, ul. 22 Lipca 19 (Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki Koncert w wykonaniu osób niepełnosprawnych pt.: „Na swojską nutę”

Opracowano: lipiec 2022, korekta: grudzień 2022 

PROJEKT NA LATA 2021-2022 ZLECONY I WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ PFRON                   

dotyczy kierunku pomocy 3: wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia, pod nazwą: „Koncerty estradowe osób niepełnosprawnych oraz inne wydarzenia artystyczne w teatrze N” – UMOWA nr ZZB/000682/BF/D z dnia 31 maja 2021 roku

W projekcie planuje się organizację cyklu 12 estradowych koncertów plenerowych artystów z niepełnosprawnością, w ramach artystycznej pracy Zespołu folklorystycznego MAZOWIACY, aktywności Teatru N oraz Studia Pantomimy. Wszystkie wydarzenia zachowają charakter profesjonalnych publicznych przedstawień scenicznych. Do składu grupy artystów włączone są osoby muzykujące w sekcji orkiestry wyposażonej w (indywidualnie) profesjonalne instrumentarium; osoby tancerze; grupa kapeli ludowej. W ramach projektu artyści zaprezentują bogaty układ choreograficzny tańców, przyśpiewek oraz melodii ludowych. Tancerzy wspiera grupa chórku. Projekt zakłada organizację koncertów artystycznych orkiestry, które zwiększą czynnie dostęp muzyków oraz tancerzy (artystów) z różnych województw kraju do niekonwencjonalnego wzrostu aktywności w pracy twórczej na rzecz szerokiego środowiska społecznego. Zorganizowane wydarzenia artystyczne mają uwrażliwiać społeczeństwo oraz kształtować pozytywny obraz wizerunku uzdolnionych artystycznie osób z niepełnosprawnością w całym kraju. Cykl wydarzeń odbywać się ma z udziałem zaproszonej widowni, przede wszystkim z niepełnosprawnością. W ramach prowadzonej promocji indywidualne osoby lub grupy artystyczne przesyłają z kraju swoje zgłoszenia do biura Fundacji z deklaracją ich udziału na scenie Teatru w Warszawie bądź innych scenach gościnnych. W drodze konkursu grupy projektu dopuszczane są do prezentacji scenicznych. W planowanych wydarzeniach biorą udział przedstawiciele prasy i TVP, którzy promują udział artystów z niepełnosprawnością. Studio Pantomimy ma prowadzić próby pantomimy przygotowujące od występów publicznych. Do udziału w wystąpieniu scenicznym są zaproszeni także artyści z różnych województw współpracujących z Fundacją. W tegorocznym planie koncertowym artystów uwzględnia się odbycie Tourne w województwach: mazowieckim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, lubuskim, świętokrzyskim z dodatkowym udziałem uczestników z województwa łódzkiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego. Próby przygotowawcze do występów artystycznych będą prowadzone w siedzibie Fundacji oraz wynajętych do tego celu pomieszczeniach. Projekt przewiduje bezpłatny udział publiczności na wszystkich koncertach, recitalach oraz innych wydarzeniach artystycznych.

HARMONOGRAM

Czerwiec 2021 – dwa koncerty estradowe „Pieśni Patriotyczne i wojskowe” Pałac Staszica – Warszawa- 

Lipiec 2021 – wyjazdowy koncert plenerowy Wasilków (woj. podlaskie) koncert plenerowy, pt.: „Na swojską nutę” 

Wrzesień 2021 – Inowrocław (woj. kujawsko-pomorskie, powiat żniński, gmina Gąsawa) koncert plenerowy pt.: „Na swojską nutę

Październik 2021 – Mszczonów (woj. mazowieckie, powiat żyrardowski) – koncert plenerowy pt.: „Na swojską nutę

Listopad 2021 – Działoszyn (woj. łódzkie, powiat pajęczański) – koncert plenerowy pt.: „Pieśni patriotyczne i wojskowe” 

Listopad 2021 – Warszawa, Recital artystyczny pt.: „W obłokach muzyki klasycznej i popularnej” 

Grudzień 2021 – Suchedniów (woj. świętokrzyskie, powiat skarżyski) – koncert plenerowy pt.: „Murem za polskim mundurem” 

Grudzień 2021 – Warszawa (woj. mazowieckie) Teatr Ateneum – koncert muzyczny pt.: „List do św. Mikołaja” 

Styczeń 2022 – Warszawa (woj. Mazowieckie) Teatr Kamienica – koncert muzyczny pt.: „List do św. Mikołaja

Luty 2021 – Warszawa (woj. mazowieckie) Teatr Ateneum – koncert pt.: „Na swojską nutę” 

Marzec 2022 – Puławy (woj. lubelskie) – koncert pt.: „Na swojską nutę” 

Sporządzono: 01 czerwca 2021 r.

OGÓLNOPOLSKIE KONCERTY ESTRADOWE  współfinansowane przez PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

       

Departament ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi PFRON podpisał umowę z naszą Fundacją o realizacji zadania w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – projekt pn.: „KONCERTY ESTRADOWE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ INNE WYDARZENIA ARTYSTYCZNE W TEATRZE N” realizowanego od dnia 01 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 roku. Umowa Nr ZZB/00682/BF/D/ z dnia 31 maja 2021 r.

W projekcie współfinansowanym ze środków PFRON uwzględniono realizację cyklu otwartych, estradowych koncertów artystów z niepełnosprawnością na terenie wybranych województw kraju, w ramach pracy Zespołu folklorystycznego MAZOWIACY, aktywności artystycznej i teatralnej grup i solistów. Wszystkie wydarzenia zachowają charakter profesjonalnych publicznych przedstawień estradowych. Do składu grupy artystów włączone będą osoby muzykujące w sekcji orkiestry wyposażonej w (indywidualnie) profesjonalne instrumentarium; osoby tancerze; kapela ludowa z różnych regionów kraju. W ramach projektu artyści prezentować będą bogaty układ choreograficzny tańców, przyśpiewek oraz melodii ludowych. Tancerzy wspierać będzie grupa wokalna. Do czynnego udziału artystycznego w wydarzeniach kulturalnych zaproszone są indywidualne osoby z niepełnosprawnością szczególnie z regionu mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, lubuskiego, świętokrzyskiego z dodatkowym udziałem uczestników z województwa łódzkiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego. Także z innych regionów całej Polski. Recitale i inne wydarzenia artystyczne organizowane będą z udziałem osób i grup z niepełnosprawnością, przedstawicieli z różnych województw, aktywnych twórczo w środowisku własnym. Cykl wydarzeń odbywać się ma z udziałem zaproszonej widowni, przede wszystkim z niepełnosprawnością. Regulamin prowadzonej promocji osoby lub grupy artystyczne przewiduje możliwość przesyłania z kraju swoich zgłoszeń do biura Fundacji z deklaracją ich czynnego udziału na scenie Teatru N w Warszawie. W drodze konkursu zakwalifikowane grupy z poszczególnych województw prezentują własne osiągnięcia artystyczne na scenie. W planowanych wydarzeniach biorą udział przedstawiciele prasy i TVP, którzy promują udział artystów z niepełnosprawnością biorących udział w realizowanym projekcie. W tegorocznym planie koncertowym uwzględnia się odbycie Tourne w następujących województwach: wielkopolskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim, podkarpackim, śląskim. Próby przygotowawcze do publicznych prezentacji będą prowadzone w siedzibie Fundacji oraz wynajętych do tego celu pomieszczeniach – zgodnie z kalendarzem terminów występów. Koncerty wyjazdowe planowane są z rocznym wyprzedzeniem, poprzedzającym wydarzenie artystyczne. Projekt przewiduje bezpłatny udział publiczności na wszystkich koncertach, recitalach oraz innych wydarzeniach artystycznych. Zakłada się, że wzrost aktywności dotyczyć będzie zarówno artystów, jak też szerokiej publiczności.

Ze względu na stan zagrożenia wywołany epidemią korona wirusa COVID-19 w harmonogramie imprez dokonano uaktualnienia terminów oraz miejsc realizacji. I tak, w harmonogramie uwzględniono:

HARMONOGRAM OTWARTYCH KONCERTÓW ESTRADOWYCH I WYDARZEŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH PRZEZ PFRON W OKRESIE 01.04.2021-31.03.2022

Lp. Tytuł wydarzenia Miejsce wydarzenia Termin
1 Koncert plenerowy pt.: .: „Pieśni Patriotyczne i Wojskowe” dla społeczności lokalnej. Warszawa

(powiat warszawski, woj. mazowieckie)

21.06.2021
2 Koncert plenerowy pt.: „Z pieśnią patriotyczną i wojskową” dla społeczności lokalnej. Warszawa

(powiat warszawski, woj. mazowieckie)

28.06.2021
3 Koncert plenerowy pt.: „Na swojską nutę” dla społeczności lokalnej. Wasilków

(województwo podlaskie)

03.07.2021
4 Koncert plenerowy pt.: „Na swojską nutę” dla społeczności lokalnej. Inowrocław

(województwo kujawsko-pomorskie, powiat żniński, gmina Gąsawa)

24.09.2021
5 Koncert plenerowy pt.: „Na swojską nutę” dla społeczności lokalnej Mszczonów

(województwo mazowieckie, powiat żyrardowski)

25.10.2021
6 Koncert plenerowy „Pieśni patriotyczne i wojskowe” dla społeczności lokalnej Działoszyn

(województwo łódzkie, powiat pajęczański)

16.11.2021
7 Recital artystyczny pt.: „W obłokach muzyki klasycznej i popularnej” dla społeczności lokalnej

Warszawa, woj. mazowieckie

21.11.2021
8 Koncert plenerowy pt.: „Murem za polskim mundurem” dla społeczności lokalnej

Suchedniów

(woj. świętokrzyskie, powiat skarżyski)

12.12.2021
9 Koncert plenerowy muzyczny pt.: „List do św. Mikołaja” – dla środowiska dzieci z niepełnosprawnościami – TEATR ATENEUM Warszawa

(województwo mazowieckie)

15.12.2021
10 Koncert plenerowy muzyczny pt.: „List do św. Mikołaja” – dla środowiska dzieci z niepełnosprawnościami – TEATR KAMIENICA Warszawa

(województwo mazowieckie)

13.01.2022
11 Koncert plenerowy pt.: „Na swojską nutę” dla społeczności lokalnej – Teatr Ateneum Warszawa, woj. mazowieckie 25.02.2022
12 Koncert plenerowy pt.: „Na swojską nutę” dla społeczności lokalnej Puławy

(województwo lubelskie)

25.03.2022
Skip to content