Nasze Projekty

KOLEJNY PROJEKT NA LATA 2021-2022 ZLECONY PRZEZ PFRON                   

dotyczy kierunku pomocy 3: wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia, pod nazwą: „Koncerty estradowe osób niepełnosprawnych oraz inne wydarzenia artystyczne w teatrze N” UMOWA nr ZZB/000682/BF/D

W projekcie planuje się organizację cyklu estradowych koncertów artystów z niepełnosprawnością, w ramach pracy Zespołu folklorystycznego MAZOWIACY, aktywności Teatru N oraz Studia Pantomimy. Wszystkie wydarzenia zachowają charakter profesjonalnych publicznych przedstawień scenicznych. Do składu grupy artystów włączone są osoby muzykujące w sekcji orkiestry wyposażonej w (indywidualnie) profesjonalne instrumentarium; osoby tancerze; grupa kapeli ludowej. W ramach projektu artyści zaprezentują bogaty układ choreograficzny tańców, przyśpiewek oraz melodii ludowych. Tancerzy wspiera grupa chórku. Projekt zakłada organizację koncertów artystycznych orkiestry, które zwiększą czynnie dostęp muzyków oraz tancerzy (artystów) do niekonwencjonalnego wzrostu aktywności w pracy twórczej na rzecz szerokiego środowiska społecznego. Zorganizowane wydarzenia artystyczne mają uwrażliwiać społeczeństwo oraz kształtować pozytywny obraz wizerunku uzdolnionych artystycznie osób z niepełnosprawnością w całym kraju. Cykl wydarzeń odbywać się ma z udziałem zaproszonej widowni, głównie z niepełnosprawnością. W ramach prowadzonej promocji osoby lub grupy artystyczne przesyłają z kraju swoje zgłoszenia do biura Fundacji z deklaracją ich udziału na scenie Teatru w Warszawie. W drodze konkursu grupy projektu dopuszczane są do prezentacji scenicznych. W planowanych wydarzeniach biorą udział przedstawiciele prasy i TVP, którzy promują udział artystów z niepełnosprawnością. Studio Pantomimy ma prowadzić próby pantomimy przygotowujące od występów publicznych. Do udziału w wystąpieniu scenicznym są zaproszeni także artyści z różnych województw współpracujących z Fundacją. W rocznym planie koncertowym artystów uwzględnia się odbycie Tourne w województwach: mazowieckim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, lubuskim, świętokrzyskim z dodatkowym udziałem uczestników z województwa łódzkiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego. Próby przygotowawcze do występów artystycznych będą prowadzone w siedzibie Fundacji oraz wynajętych do tego celu pomieszczeniach. Projekt przewiduje bezpłatny udział publiczności na wszystkich koncertach, recitalach oraz innych wydarzeniach artystycznych.

HARMONOGRAM

Czerwiec 2021 – dwa koncerty estradowe w Pałacu Staszica – Warszawa 21.06. 2021 i 28.06.2021

Czerwiec- Lipiec 2021 – wyjazdowy koncert województwo podlaskie „Na swojską nutę”

Wrzesień 2021 – koncert wyjazdowy w województwie kujawsko-pomorskim – „Na swojską nutę”

Październik 2021 – województwo mazowieckie – „Pieśni patriotyczne i wojskowe”

Listopad 2021 – recital w Teatrze N – województwo mazowieckie

Listopad 2021 – wyjazdowy koncert w województwie lubuskim „Na swojską nutę”

Grudzień 2021 – koncert w województwie świętokrzyskim – „Pieśni patriotyczne i wojskowe”

Grudzień 2021 – koncert w województwie mazowieckim – „List do św. Mikołaja”

Styczeń 2022 – koncert w województwie mazowieckim – „List do św. Mikołaja”

Luty 2021 – koncert w województwie mazowieckim – „Na swojska nutę”

Marzec 2022 – koncert w województwie mazowieckim – „Na swojska nutę”

Sporządzono: 01 czerwca 2021 r.

OGÓLNOPOLSKIE KONCERTY ESTRADOWE                                                   

Departament ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi PFRON podpisał umowę z naszą Fundacją o realizacji zadania w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – konkurs 1/2019 – projektu pn.: „KONCERTY ESTRADOWE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ INNE WYDARZENIA ARTYSTYCZNE W TEATRZE N” realizowanego od dnia 01 stycznia 2020 r. do 31 marca 2021 roku.

W projekcie współfinansowany ze środków PFRON uwzględniono realizację cyklu otwartych, estradowych koncertów artystów z niepełnosprawnością na terenie wybranych województw kraju, w ramach pracy Zespołu folklorystycznego MAZOWIACY, aktywności artystycznej i teatralnej grup i solistów. Wszystkie wydarzenia zachowają charakter profesjonalnych publicznych przedstawień estradowych. Do składu grupy artystów włączone będą osoby muzykujące w sekcji orkiestry wyposażonej w (indywidualnie) profesjonalne instrumentarium; osoby tancerze; kapela ludowa. W ramach projektu artyści prezentować będą bogaty układ choreograficzny tańców, przyśpiewek oraz melodii ludowych. Tancerzy wspierać będzie grupa wokalna. Do czynnego udziału artystycznego w wydarzeniach kulturalnych zaproszone są osoby z niepełnosprawnością z Mazowsza, a także z całej Polski. Recitale i inne wydarzenia artystyczne organizowane będą z udziałem osób i grup z niepełnosprawnością, przedstawicieli różnych województw, aktywnych twórczo w środowisku własnym. Cykl wydarzeń odbywać się ma z udziałem zaproszonej widowni, przede wszystkim z niepełnosprawnością. W ramach prowadzonej promocji osoby lub grupy artystyczne są proszone o przesyłanie z kraju swoich zgłoszeń do biura Fundacji z deklaracją ich czynnego udziału na scenie Teatru N w Warszawie. W drodze konkursu zakwalifikowane grupy z poszczególnych województw prezentują własne osiągnięcia artystyczne na scenie. W planowanych wydarzeniach biorą udział przedstawiciele prasy i TVP, którzy promują udział artystów z niepełnosprawnością biorących udział w realizowanym projekcie. W tegorocznym planie koncertowym uwzględnia się odbycie Tourne w następujących województwach: wielkopolskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim, podkarpackim, śląskim. Próby przygotowawcze do publicznych prezentacji będą prowadzone w siedzibie Fundacji oraz wynajętych do tego celu pomieszczeniach – zgodnie z kalendarzem terminów występów. Koncerty wyjazdowe planowane są z rocznym wyprzedzeniem, poprzedzającym wydarzenie artystyczne. Projekt przewiduje bezpłatny udział publiczności na wszystkich koncertach, recitalach oraz innych wydarzeniach artystycznych. Zakłada się, że wzrost aktywności dotyczyć będzie zarówno artystów, jak też szerokiej publiczności.

Ze względu na stan zagrożenia wywołany epidemią korona wirusa COVID-19 w harmonogramie imprez dokonano uaktualnienia terminów oraz miejsc realizacji. I tak, w harmonogramie uwzględniono:

HARMONOGRAM OTWARTYCH KONCERTÓW ESTRADOWYCH I WYDARZEŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH PRZEZ PFRON W OKRESIE 01.01.2020-31.03.2021

Lp. Tytuł wydarzenia Miejsce wydarzenia Termin
1 Koncert plenerowy pt.: „Na swojską nutę” dla społeczności lokalnej. MIKORZYN

(powiat koniński, gmina Ślesin)

12.09.2020
2 Koncert plenerowy pt.: „Na swojską nutę” dla społeczności lokalnej. MIELŻYN

(powiat gnieźnieński, gmina Witkowo)

13.09.2020
3 Koncert plenerowy pt.: „Na swojską nutę” dla społeczności lokalnej. KONIN

(miasto na prawach powiatu woj. Wielkopolskim położone w Dolinie Konińskiej nad Wartą)

14.09. 2020
4 Koncert plenerowy pt.: „Na swojską nutę” dla społeczności lokalnej. MIKORZYN

(powiat koniński, gmina Ślesin)

16.09.2020
5 Koncert plenerowy pt.: „Na swojską nutę” – Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021 UTW w Działoszynie. DZIAŁOSZYN

(powiat pajęczański)

17.10.2020
6 Koncert plenerowy „Na swojską nutę” dla społeczności lokalnej. OSJAKÓW

(powiat wieluński, gmina Osjaków)

18.10.2020
7 Koncert plenerowy pt.: „Na swojską nutę” dla społeczności lokalnej. CIECHOCINEK (powiat aleksandrowski na Kujawach) 20.02.2021
8 Koncert plenerowy pt.: „Na swojską nutę” dla społeczności lokalnej. POLAŃCZYK

(powiat leski, gmina Solina)

28.02.2021
9 Koncert plenerowy pt.: „Na swojską nutę” dla społeczności lokalnej Zapora, Tama Wodna nad Jeziorem Solińskim SOLINA

(powiat leski, gmina Solina)

03.03.2021
10 Koncert plenerowy pt.: „Na swojska nutę” dla społeczności lokalnej. Scena estradowa nad Jeziorem Solińskim POLAŃCZYK

(powiat leski, gmina Solina)

05.03.2021
11 Koncert plenerowy pt.: „Na swojską nutę” dla społeczności lokalnej. ZAWIERCIE MORSKO-SKAŻYCE (powiat zawierciański, gmina Włodowice) 11.03.2021
12 Koncert plenerowy pt.: „Na swojską nutę” dla społeczności lokalnej. MYSZKÓW

(powiat myszkowski)

17.03.2021
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Skip to content