Wyróżnienia fundacji

medalzasluzony_s

MEDAL „ZASŁUŻONY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

Medal wydany został z okazji 10-lecia Fundacji w 2007 roku. Kapituła, w poczet której wchodzą osoby niepełnosprawne przyznaje to szczególne wyróżnienie: ZASŁUŻONY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, na podstawie wniosków wpływających z całej Polski.

AMBASADOR KULTURY

Fundacja Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych za wybitną i pełną poświęcenia pracę na rzecz promocji i aktywizacji twórczej osób niepełnosprawnych, na wniosek Kapituły pod przewodnictwem prof. nzw. dr hab. Leszka Ploch, osobom szczególnie zasłużonym przyznaje tytuł „AMBASADORA KULTURY”.

statuetkamuzykaniepelno

STATUETKA MUZYKA

Statuetka przyznawana jest jako wyróżnienie dla artystów biorących udział w koncertach odbywających się w ramach Ogólnopolskiej Sceny Muzyka Niepełnosprawnego przy Filharmonii Narodowej w Warszawie.