Promujemy artystów z niepełnosprawnością

Twórczość artystyczna jest charakterystyczną formą integracji człowieka ze światem kultury. Każdy ma prawo do rozwoju zdolności własnych i dyspozycji twórczych, nie każdy jednak ma w tym zakresie identyczne warunki. Kształtowanie społecznej wrażliwości i zrozumienia dla różnych form aktywności twórczej osób niepełnosprawnych jest zadaniem ważnym, celowym i humanitarnym.

prof. nzw. dr hab. Leszek Ploch – Prezes Fundacji

Zapraszamy na strony poświęcone aktywizacji twórczej artystów niepełnosprawnych. Prosimy naocznie przekonać się, jak (nie)wiele trzeba abyście mogli być z nami i wspólnie przeżywali sukcesy artystyczne. To naprawdę jest wspaniałe!

Zapraszamy

Zespół MAZOWIACY miał urodziny! 30 lat !

Grupa taneczna wykonuje bogatą wiązankę tańców ludowych z różnych stron Polski, zaś grupa chóralna wielogłosowe pieśni i piosenki ludowe z różnych zakątków kraju. W ramach aktywizacji twórczej Zespół taneczny opracowuje również tańce nowoczesne, małe formy muzyczno-ruchowe, inscenizacje pantomimiczne, układy choreograficzne oraz inne teatralne formy estradowe. W ramach kontaktu z muzyką, tańcem, śpiewem, rekwizytami i światłem, powstały między innymi takie sztuki, jak: „Zagrajmy poważnie i na wesoło”, musical „Planeta NEX”, przedstawienie estradowe „Warszawa da się lubić”, bajka świąteczna „List do św. Mikołaja” i wiele innych.

>> więcej

Wznawiamy Nabór

OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ ORAZ WOLONTARIUSZE,

którzy lubią grać na instrumentach, tańczyć, sprawdzić się aktorsko lub śpiewać
w wysokich i niskich tonacjach, pragną występować na profesjonalnych scenach
w integracyjnej grupie ZAPRASZAMY!

Fundacja Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych

WZNAWIA NABÓR CZŁONKÓW DO ZESPOŁÓW:
ORKIESTRY, CHÓRU, TAŃCA i PANTOMIMY

Często wystarczą jedynie dobre chęci. Przyjdź, zobacz i zostań z nami!
00-552 Warszawa, Pl. Konstytucji 2, kl. II, tel: (22) 628 22 65
NABÓR W KAŻDY PIĄTEK W GODZINACH 15.00 – 19.00

KRS 0000110116

Konto Bank PEKAO S.A. V Oddział w Warszawie

45 1240 1066 1111 0010 0114 6715

Fundacja realizuje w roku 2018 – 2019 projekt pod nazwą: OGÓLNOPOLSKIE KONCERTY ESTRADOWE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ INNE WYDARZENIA ARTYSTYCZNE W TEATRZE N – Projekt współfinansowany ze środków PFRON w ramach Umowy nr ZZB/000471/BF/D o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.