IGRZYSKA OLIMPIJSKIE W WARSZAWIE

19 września 2010 roku Integracyjny Zespół Pieśni i Tańca „MAZOWIACY” zaprezentował się podczas Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych na terenie Kampusu SGGW-Ursynów w Warszawie. Zespół zaangażował się bardzo poważnie do tego wspaniałego wydarzenia sportowego. Grupa wykonała dwa bloki taneczne: wiązankę ludową oraz etiudę tańca nowoczesnego. Niestety, w naszym odczuciu Fundacja Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych pozostawiła wiele do życzenia w zakresie spraw organizacyjnych.

RECITAL 32

18 maja 2010 roku w Ogólnopolskim Teatrze Niepełnosprawnych – Teatrze N odbyło się kolejne i ostatnie już w tym sezonie artystycznym niezwykłe wydarzenie. Założyciel Teatru N i reżyser przedsięwzięcia dr Leszek PLOCH zaprosił do dyskusji przy okrągłym stoliku aktorkę scen polskich Panią Halinę ROWICKĄ oraz Posła RP Pana Marka PLURĘ.
Bohaterem tego wieczoru była grupa teatralna „KRZESIWO”, działająca w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabowidzących w Warszawie. Opiekunem grupy „Krzesiwo”, reżyserem i scenarzystą jest Pan Ryszard POLASZEK. Widzowie z aplauzem przyjęli sztukę teatralną pt. „TO TYLKO TEATR”.

RECITAL 31

W jubileuszowym roku obchodów 200-setnej rocznicy urodzin Fryderyka Chopina również Ogólnopolski Teatr Niepełnosprawnych promował muzykę tego światowej sławy kompozytora. 25 marca 2010 roku na deskach Teatru Ateneum Integracyjne Studio Pantomimy przedstawiło wydarzenie muzyczne p.t. „ZAKAZANA MIŁOŚĆ”. Muzyka Chopina w jazzowej improwizacji z grą pantomimiczną aktorów, w choreografii Hanny Szczepańskiej-Ploch, ukazały widzom całkiem inne piękno muzyki w oryginalnie swoistym stylu i poetyce wielkiego wirtuoza. Niewątpliwą atrakcją Recitalu w tym dniu był występ wokalny niewidomej 16-letniej Agaty ZAKRZEWSKIEJ. Przy okrągłym stoliku dr Leszek Ploch – założyciel Teatru N i reżyser Recitalu – spotkał się z aktorem Jerzym ZELNIKIEM i Rzecznikiem Praw Dziecka Panem Markiem Michalakiem.

GRUPA TANECZNA W APS

„TWÓRCZOŚĆ FRYDERYKA CHOPINA W PEDAGOGICE SPECJALNEJ” to hasło przewodnie międzynarodowej konferencji z okazji 200-lecia urodzin kompozytora. Obrady odbyły się w dniu 01.03.2010 r w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Konferencję otworzył występ Integracyjnego Zespołu Pieśni i Tańca „MAZOWIACY”, na który składała się wiązanka pieśni i tańców ludowych z rejonów Mazowsza, Kujaw, Lubelszczyzny i Wielkopolski Zbiór tańców opracowała Pani choreograf Hanna Szczepańska-Ploch. Program artystyczny był nawiązaniem do niepowtarzalnego stylu twórczego Chopina, który w swoim warsztacie muzycznym często wykorzystywał motywy ludowe z różnych regionów Polski.

RECITAL 30

25.02.2010 r. w ramach programu artystycznego Teatru Osób Niepełnosprawnych jego twórca dr Leszek Ploch zaprosił do dyskusji o problemach osób z niepełnosprawnością kolejnych dwóch gości: wspaniałą polską aktorkę Krystynę Sienkiewicz oraz polityka Partii Demokratycznej Jana Lityńskiego. Bohaterem artystycznym tego wieczoru była Grupa Teatralna Osób Niepełnosprawnych „TON” pod kierunkiem Piotra Boruty. Grupa rozwija się pod skrzydłami Fundacji „HEROSI”.

ORKIESTRA W APS

W ramach międzynarodowej konferencji „MIĘDZYNARODOWY FENOMEN PEDAGOGICZNY TWÓRCZOŚCI FRYDERYKA CHOPINA” 22 lutego 2010 roku w Akademii Pedagogiki Specjalnej odbył się koncert Orkiestry pod batutą dra Leszka Plocha. Muzycy wykonali utwory Fryderyka Chopina, min.: polonezy, mazurki, nokturny, preludia.

KONCERT W SALI KONGRESOWEJ PKiN w Warszawie

„TEN SAM ŚWIAT POD NIEBEM PEŁNYM GWIAZD” – pod takim tytułem odbył się w dniu 14.12.2009 r. koncert w Sali Kongresowej PKiN w Warszawie zorganizowany przez Fundację „Dar Serca”, w którym gościnnie udział wziął również nasz Zespół MAZOWIACY. Oklaskom nie było końca.

KONCERT W CENTRUM ZDROWIA DZIECKA W MIĘDZYLESIU

10.12.2009 roku Zespół Pieśni i Tańca MAZOWIACY wystąpił gościnnie w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Międzylesiu na zaproszenie Zespołu Szkół nr 78 im. Ewy Szelburg-Zarembiny. Zespół zaprezentował się z repertuarem wiązanki ludowej do pieśni wykonywanych przez PZLPiT „Śląsk”. Za ten niecodzienny koncert chore dzieci i młodzież obdarzyli Zespół wspaniałymi oklaskami i przepięknymi uśmiechami. Do swoich podziękowań dołączyli dodatkowo podziękowanie w postaci rysunku namalowanego przez 8-letnią Kasię. W przygotowaniach do koncertów dawanych tak uroczej publiczności naprawdę warto pracować!

LIST DO ŚW. MIKOŁAJA – Katowice

Centrum Ekspresji Dziecięcej w Katowicach oraz Fundacja Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w Warszawie w dniu 03.12.2009 r. w Bibliotece Śląskiej w Katowicach zorganizowali niezwykłą imprezę dla dzieci małych i dużych. Integracyjny Zespół Pieśni i Tańca „Mazowiacy” przedstawił bajkę świąteczną pt. „List do Św. Mikołaja”. Największym powodzeniem u dzieci cieszyły się Słoń, Kaczka, Aniołek i oczywiście stary, dobry Mikołaj.

KONCERTY W LEVOCI – SŁOWACJA

W dniach 25 do 27.11.2009 Integracyjny Zespół Pieśni i Tańca „MAZOWIACY” został zaproszony z koncertami na Słowację. KATOLICKA UNIVERZITA V RUZOMBERKU, INSTITUT JURAJA PALESA V LEVOCI, Pedagogicka fakulta zorganizował Medzinarodna vedecka Konferencia pod hasłem: Tradicie a inovacie vo vychove a vzdelavani modernej generacie ucitel‘ov. Zespół „MAZOWIACY” zaprezentował się gościom i uczestnikom konferencji w bloku tańców ludowych do muzyki PLZPiT „Śląsk”. Owacje na stojąco, jakie odebrał Zespół po swoim występie świadczyły o jego profesjonalizmie. To tourne ponownie udowodniło, że artysta niepełnosprawny wymaga uwagi i poświęcenia czasu specjalistów oraz odbiorców.