Wolontariat

odznaka

Odznaka Wolontariusz Rzeczypospolitej Polskiej

Niezmiernie ważną rolę w organizacji i przebiegu systematycznie prowadzonej promocji kultury artystycznej osób niepełnosprawnych odgrywa zaangażowanie i poświęcenie Wolontariuszy. Od szeregu lat ich liczna rzesza – uczniowie szkół oraz studenci szkół wyższych z Warszawy – czynnie wspiera młodzież niepełnosprawną na każdym niemal kroku: na profesjonalnej scenie, w tańcu, w śpiewie, w teatrze, podczas koncertów estradowych, w życiu codziennym. Ich pomoc szczególnie zauważa się podczas zajęć artystycznych, przy obsłudze spektakli teatralnych i muzycznych, jak też spontanicznej organizacji bali noworocznych i majówek.

W dowód uznania, najbardziej zaangażowanym na rzecz osób niepełnosprawnych wolontariuszom, Fundacja przyznaje odznakę Wolontariusza Rzeczpospolitej Polskiej.

Czołowy skład wolontariuszy stanowi grupa uczniów z Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 przy ulicy Stawki 10
w Warszawie, pod kierunkiem opiekunek: mgr Urszuli Więckiewicz oraz mgr Doroty Kwiatkowskiej.

W ramach wolontariatu bardzo aktywnie współpracują z Fundacją uczniowie Technikum Handlowego nr 1 przy ul. Ratuszowa 13
w Warszawie.

>> zobacz galerię zdjęć