Powitanie

ZAPRASZAMY NA STRONY POŚWIĘCONE DZIAŁALNOŚCI TWÓRCZEJ ARTYSTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

ZACHĘCAMY DO NAOCZNEGO PRZEKONANIA SIĘ JAK (NIE)WIELE TRZEBA BYŚCIE MOGLI BYĆ Z NAMI, KREOWALI AKTYWNOŚĆ TWÓRCZĄ, BY WSPÓLNIE PRZEŻYWAĆ SUKCESY ARTYSTYCZNE.TO MOŻE NAPRAWDĘ STAĆ SIĘ WSPANIAŁE!

ZAPRASZAMY

Mazowia12_s ????????????????? TNex15_s
T1 Mazowiacy15 T2

 

Dane Organizacji FKKAON

NAZWA: Fundacja Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych

SIEDZIBA: 00-552 Warszawa, Pl. Konstytucji 2
KRS: 0000110116
NIP: 521 26 21 270
REGON: 012415507

Skład Zarządu:
Prezes Zarządu – prof. nzw. dr hab. Leszek Ploch
Członek Zarządu – mgr Agnieszka Zarańska
Członek Zarządu – mgr Michał Zarański

Rada Fundacji:
Przewodnicząca Rady: Teresa Lechowicz
Członek Rady:                Jolanta Wnuk
Członek Rady:                Marianna Korda

W roku 2018-2019 realizujemy projekt pt.:

Zadanie pn.: OGÓLNOPOLSKIE KONCERTY ESTRADOWE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ INNE WYDARZENIA ARTYSTYCZNE W TEATRZE N – Projekt współfinansowany jest ze środków PFRON w ramach Umowy nr ZZB/000471/BF/D o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”.