Organizacja pożytku publicznego

opp

FUNDACJA POSIADA STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
Tym samym, nakłada to na nas obowiązek upublicznienia sprawozdania merytorycznego z przebiegu naszej działalności.

SPRAWOZDANIA ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI – ZOBACZ

Od 2004 roku organizacjom pożytku publicznego przysługuje również pewien przywilej. Można na ich rzecz przeznaczyć 1% swojego podatku dochodowego.

Jeśli chcieliby Państwo pomóc w promocji kultury artystycznej osób niepełnosprawnych, proszę pobrać instrukcję aby dowiedzieć się o procedurze przekazywania 1% podatku dochodowego.